Jouw privacy

Ik vind het heel belangrijk dat jij weet wat er met je gegevens gebeurd. In dit document beschrijf ik hoe ik met jouw privacy omga. Zo weet jij dat jouw gegevens bij mij in goede vertrouwde handen zijn.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Deze website verwerkt jouw persoonsgegevens die je hebt ingevuld voor een workshop, de inspiratie- of verwondering e-mail.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden en hoe ze worden gebruikt:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@inekesnelleman.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de inspiratie- of verwondering e-mail
 • Voor de aanmelding van een workshop
 • Voor het registreren van het aantal bezoekers

Verzenden van e-mail

Jouw naam wordt alleen gebruikt om e-mail te personaliseren; je hoeft niet perse een naam op te geven, maar misschien vind je het leuker om een persoonlijke e-mail te ontvangen. Soms gebruik ik in de tekst ook jouw naam. Vul je niets in, dan wordt automatisch de naam gekozen die voor het @ van je e-mail adres staat.
Jouw e-mail adres wordt alleen gebruikt om je regelmatig een e-mail te sturen. Je kunt je op elk moment weer afmelden voor het ontvangen van e-mail. Gebruik daarvoor de link die onderaan op elke e-mail aanwezig is.
Het openen van een e-mail en het klikken op een link in een e-mail wordt gebruikt voor statistische informatie. Dit wordt echter niet gekoppeld aan je naam of e-mail adres en wordt geheel geanonimiseerd.

Voor de aanmelding van een workshop

De gegevens worden gebruikt om je, via e-mail of telefoon, te informeren over de workshop. Voor de financiële administratie gebruik ik een willekeurig nummer en niet jouw persoonlijke gegevens.

Voor het registreren van het aantal bezoekers

Jouw IP-adres wordt gebruikt om het aantal bezoekers op de website te tellen. Dit wordt echter niet gekoppeld aan welke andere gegevens dan ook. Het IP-adres wordt eerst omgezet in een willekeurig en unieke code die niet meer tot een IP-adres herleid kan worden en daarna wordt alleen deze code opgeslagen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit.

Hoe lang bewaar ik de persoonsgegevens

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Verzenden van e-mail:
  Jouw e-mail adres (en eventueel jouw naam) blijft in ieder geval bewaard totdat je je hebt afgemeld voor de e-mail. Wanneer je je hebt afgemeld voor de e-mail dan wordt jouw naam en e-mail adres nog dezelfde dag automatisch verwijderd.
 • Voor de aanmelding van een workshop:
  Jouw gegevens blijven bewaard totdat de workshop heeft plaats gevonden; daarna worden ze automatisch verwijderd. 
 • Voor het registreren van het aantal bezoekers:
  De anonieme code wordt na 1 jaar automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan derden. Als dit eventueel nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan neem ik eerst contact met je op.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

Deze website gebruikt alleen functionele cookies en geen analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden geen cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.
De analytische en tracking gegevens die deze website gebruikt, zijn geanonimiseerd en zijn niet te herleiden tot jouw persoonlijke gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@inekesnelleman.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@inekesnelleman.nl