Innerlijk Kind (Inner Child)

Je voelt je nog gekwetst door het verleden. Je hebt je als kind niet altijd begrepen gevoeld. Je snapt niet waar bepaalde gevoelens vandaan komen. Je wilt je Innerlijke Kind aandacht en liefde geven.

Jouw Innerlijk Kind

innerlijk kind therapie

Het innerlijke Kind zit in jou, het is het creatieve en emotionele deel van je persoonlijkheid. Je Innerlijk Kind kan bedroefd en gekwetst zijn of vrolijk en vrij.

Soms komt het bedroefde en gekwetste deel van je Innerlijk Kind tevoorschijn. Dat kan zijn op momenten dat je jezelf gekwetst voelt, pijnen uit je jeugd kunnen dan aangeraakt worden. Het kind in je voelt zich weer gekwetst, het kind in jou weet niet hoe het met deze gekwetstheid om kan gaan. Op dat moment kan het zijn dat je een kritische deel van jezelf in gaat zetten. Je gaat dan misschien met oordelen naar jezelf kijken, bijvoorbeeld door te vinden dat je flink moet zijn of dat je toch nooit iets goed kan doen.

Het gewonde kind

Het kind dat gewond is geraakt weet niet hoe het uit de situatie kan komen. Misschien heb jezelf als kind niet goed geweten wat je kon doen met de pijnen die je tegenkwam. Een kind wil hier een manier voor vinden, een kind gaat dan handelen op een manier waarvan het denkt dat goed zou zijn. Kinderen kunnen zich bijvoorbeeld gaan terugtrekken, gaan vechten of alles gaan doen voor een ander. Het kind gaat bepaalde overtuigingen ontwikkelen zoals: ik ben niet goed genoeg, ik mag er niet zijn, ik moet altijd lief zijn of ik moet altijd mijn best doen.

In het hier en nu kan je weer gaan reageren als het kind dat niet wist hoe hij met traumatische ervaringen om moest gaan. Dit kan gebeuren op momenten in je leven die lijken op de pijnlijke ervaringen uit je jeugd. Of het kan gebeuren op momenten dat je niet weet hoe je om moet gaan met pijnen in het hier en nu. Je overtuigingen kunnen je gaan belemmeren, je kunt onbestemde gevoelens hebben. Omdat je weet wat er aan de hand is, kun je gaan reageren met angst, boosheid of verdriet. Jouw Innerlijk Kind voelt zich gekwetst.

Het kind helen

inner child eindhoven nuenen

In Innerlijk Kind werk ga jij het gekwetste deel van jou weer helen. Je gaat jouw volwassen en krachtige stuk herkennen om het kind dat de kwetsing voelde te genezen van de pijnen. Je gaat je Innerlijk Kind koesteren en een plek in je hart geven. Je kunt jouw Innerlijk Kind weer geven waar het behoefte aan heeft.

Je gaat met liefde naar dat stuk in je kijken dat gekwetst is geraakt. Je mag het magische, speelse en blije kind weer ontdekken. En je mag onvoorwaardelijk gaan houden van jouw Innerlijk Kind.

Het verleden is niet te veranderen, je kunt wel met een andere blik, met een ander gevoel naar het verleden gaan kijken. Je mag een liefhebbende ouder worden voor jouw Innerlijk Kind.

Hooggevoelig

Bij mensen met een verhoogde sensitiviteit kan het zijn dat de pijnen uit het verleden een diep spoor hebben achtergelaten. Ook kunnen traumatische ervaringen ervoor zorgen dat er een grotere sensitiviteit ontstaat.

Geliefd voelen

Tijdens de therapie is jouw Innerlijk Kind veilig om zich weer geliefd te mogen voelen. Jouw Innerlijk Kind mag de koestering van jouw hart gaan ontvangen.

Wil meer weten over Innerlijk Kind therapie: je bent welkom voor een gratis kennismakingsgesprek van maximaal 30 minuten. Neem gerust contact met mij op.