Familieopstellingen

familieopstellingen workshop

Wil je graag meer regie over je leven krijgen, wil je weer in je eigen kracht komen? Heb je onbestemde gevoelen en kan je niet uitleggen waar je pijnpunten nu precies zitten

 Misschien heb je het boek de fontein, vind je plek van Els van Steijn al gelezen. Hierin word goed uitgelegd wat een familieopstelling voor je kan betekenen.

 Ik werk op dezelfde manier als wat zij beschrijft in haar boek, wij hebben dezelfde leraar gehad: Elmer Hendrix.

Eén op één (tafel)opstelling

systemisch coachen eindhoven nuenen

Je wilt niet alleen maar praten, dat heeft nog niet het gewenste resultaat voor je gehad. Je wilt graag ontdekken waar bepaalde gevoelens vandaan komen. Het is vaak helemaal niet makkelijk om uitdrukking te geven aan al die gevoelens.

Ergens voel je dat er een last op je drukt, een last die onbestemd aanvoelt, waarvan je niet goed kunt aangeven waar die vandaan komt.

Je hebt in je verleden ervaringen opgedaan die je als pijnlijk omschrijft, misschien zelfs traumatiserend. Praten erover heeft nog niet echt tot oplossingen geleid, je blijft met gevoelens van pijn en verdriet rondlopen.

Je vindt het nog steeds niet gemakkelijk om bepaalde gebeurtenissen achter je te laten, je kunt je nog boos of verdrietig hierover voelen. Misschien wil je meer duidelijkheid over jouw rol, jouw plek in je gezin van herkomst.

Je zit met vragen waar je graag antwoord op wilt hebben, een antwoord dat al sluimerd in je onbewuste maar waar je nog niet bij kunt komen.

Neem gerust contact met mij op: contact mij

systemisch coachen nuenen eindhoven

Beelden voor woorden

Ik gebruik tijdens het systemisch coachen diverse materialen. Fijn is het om poppetjes symbool te laten staan voor de mensen van het heden of uit het verleden. Inner Child kaarten helpen om een vraag helder te krijgen. Stenen kunnen lasten en/of obstakels symboliseren.

Een vloeranker is een soort tapijttegel van vilt, je kunt hierop gaan staan en je kunt ze in de ruimte leggen waardoor ze de mensen uit je omgeving (familie) symboliseren. Een tegel kan bijvoorbeeld ook je werk, de maatschappij, de dood of het leven vertegenwoordigen.

Een tekening maken kan ook heel helpend zijn. Je tekent dan onder mijn begeleiding je familie of andere personen uit je leven. Ook een ziekte of trauma kan je een plek geven op de tekening.

Al onderzoekend met al het materiaal dat er is ontstaat er een beeld dat voor jou herkenbaar en helend is. Je krijgt duidelijkheid in hoe je om kunt gaan met gevoelens en emoties. Emoties krijgen de kans om geuit te worden en mogen er helemaal zijn.

Boek dat ik aanraad:

De fontein, vind je plek geschreven door Els van Steijn.

Dit is ook de manier zoals ik opstellingen begeleid, ik heb dit geleerd van Elmer Hendrix. Een mooie manier die je ziel diep kan raken.

Veiligheid

Doordat je met beelden en materialen werkt, ontstaat er een veilig gevoel. Je heb zelf de regie in handen wat als zeer prettig wordt ervaren.

Maak zichtbaar wat gezien wil worden

De basis van je leven wordt gevormd door de familie waarbinnen je geboren bent. Je familie en je voorouders spelen een belangrijke rol in hoe je met jezelf omgaat. Ook je vaderland en de tradities waarin je bent opgevoed laten hun stempel achter.

Je familie van herkomst is het belangrijkste systeem waar jij deel van uitmaakt. Of je dat nu wil of niet, de (on)zichtbare banden zijn altijd aanwezig. Voor een groot deel vormen de banden met de mensen om je heen jouw leven tot wie je bent. Dit alles gebeurt zonder dat zij zich hier bewust van zijn en zonder dat jij je hier bewust van bent.

Ook gebeurtenissen van vele generaties terug kunnen, meestal volledig onbewust, in je familie en in jou doorwerken. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: misbruik, adoptie, echtscheiding, oorlog, abortus, emigratie, misbruik, ziektes, vroegtijdig overlijden, familie geheimen. Hierdoor kunnen patronen ontstaan die de leden van je familie beïnvloeden.

Je kunt door de familiegebeurtenissen misschien het gevoel krijgen afgedwaald te zijn van je eigen innerlijke kern, het gevoel hebben dat je de bewegingen van je ziel niet meer goed kunt ervaren. Een hoogsensitief mens kan zich hierdoor erg onbegrepen voelen. Je kunt het gevoel krijgen dat je niet echt een plek in de wereld hebt gevonden. Als dit bij jou speelt is een familieopstelling een helpende factor.

Een familieopstelling geeft weer hoe jij verbonden bent (geweest) met de mensen uit jouw leven. Of hoe jij nog verbonden kunt zijn met de mensen uit je systeem die al overleden zijn, de voorouders die op hun beurt weer een rol hebben gespeeld in het leven van jouw ouders. Er kunnen patronen zichtbaar worden gemaakt die vaak al vele jaren doorgegeven zijn van generatie op generatie.

Een opstelling kan laten zien hoe het komt dat je ergens vastloopt. Een opstelling kan ook laten zien waar je krachten en talenten liggen. Je ontdekt hoe het komt dat je steeds tegen dezelfde problemen aanloopt.

Trauma en opstellingen

Een trauma ontstaat omdat je een heftige situatie niet goed kunt verwerken. Sommige diepe trauma’s worden veroorzaakt door problemen die van generatie op generatie worden voortgezet.

Door een trauma deelt de ziel in drie delen: een getraumatiseerd deel, een overlevingsdeel en een gezond deel.

Het getraumatiseerde deel (het gekwetste of gewonde deel) staat stil in de tijd waarin het trauma plaats vond. Hierdoor wordt de pijn van het trauma steeds opnieuw ervaren. 

Het overlevingsdeel blijft net zo lang in stand tot het trauma is geïntegreerd. Dit is het deel dat zorgt voor ontkenning en verdringing van het trauma, en is hard nodig om te kunnen overleven. 

Er is ook een gezond deel van je ziel, hierdoor kan je de gewone dagelijkse bezigheden doen. Dit gezonde deel is bereid om naar het trauma te kijken, bereid om te kijken wat er is gebeurt en het ook aan te gaan. 

Tijdens een opstelling is het mogelijk dat deze drie delen weer één worden of dat er beweging vanuit de ziel naar verbinding mogelijk is gemaakt.

Rouw en verlies

Tijdens een opstelling kan je werken aan je gevoelens van rouw en verlies. Je bent misschien nog in de rouw over een dierbare die is overleden. Op een mooie en liefdevolle manier kan je weer even in contact komen met de overledene.

Verlangen en opstellingen

Soms kan je een verlangen voelen diep van binnen, een wens vanuit je ziel. In een opstelling kan dit verlangen tot uiting komen en kan worden onderzocht wat er aan ten grondslag licht.

Hoogsensitief - HSP

Familieopstellingen en systemische coaching zijn ook zeer geschikt voor hoogsensitieve / hooggevoelige mensen.

Wil je meer weten? Je bent natuurlijk altijd welkom voor een gratis kennismakingsgesprek van maximaal 30 minuten. Neem gerust contact met mij op.