Workshop familieopstellingen

familieopstellingen workshop

Ik geef samen met mijn partner Henk workshops familieopstellingen. Een familieopstelling is voor elk mens een zeer bijzondere ervaring. Een opstelling kan je leven veranderen. Je kan op een diep innerlijk niveau voelen wat een opstelling in beweging brengt. 

Tijdens een workshop wordt jouw familie, of andere mensen uit jouw leven, opgesteld zonder dat ze erbij hoeven te zijn. Andere deelnemers uit de workshop kunnen zich beschikbaar stellen als representant, dit betekend dat zij ‘de rol’ op zich nemen van bijvoorbeeld jouw vader, moeder, broer of zus. Representanten hebben geen kennis van jouw familiesysteem, daardoor kan het voorkomen dat er iets anders wordt weergegeven dan wat jij zelf denkt te weten. De representant geeft aan wat er op zielsniveau speelt, niet wat er aan de buitenkant gezien wordt. Jouw ziel voelt dat het heel kloppend is wat er wordt gezegd en wat er wordt uitgebeeld.

Tijdens de workshop ontstaat er ook een verbinding met de deelnemers. Dit zorgt voor een hele veilige setting. Vanuit veiligheid wordt zichtbaar gemaakt wat er gezien wil worden.

Ik werk het liefst met kleine groepjes, zodat een ieder zich veilig kan voelen.

Corona

Ook in deze tijd is het heel goed mogelijk om een familieopstelling te doen. Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. De workshop is hierdoor anders dan gewoonlijk maar de uitwerking blijft hetzelfde.

Aanmelden en data workshop

Houd de website in de gaten zodat je nieuwe data niet mist.

Middag workshop in Eindhoven

  • 12 september 2021
  • 17 oktober 2021
  • 28 november 2021

Je kunt meedoen als vraagsteller of als representant. Reserveer alvast je plek voor de workshop via deze link: aanmelden (je wordt doorgelinkt naar een andere website). Je leest daar ook meer informatie zoals tijden en locatie. Je mag mij ook een mailtje sturen via info(at)inekesnelleman.nl

Avond workshop in Nuenen

  • 30 september 2021
  • 28 november 2021

Je kunt meedoen als vraagsteller of als representant. Reserveer alvast je plek voor de workshop via deze link: aanmelden (je wordt doorgelinkt naar een andere website). Je leest daar ook meer informatie zoals tijden, en locatie. Je mag mij ook een mailtje sturen via praktijkinekesnelleman(at)gmail.com.

Kosten

Een vraag (opstelling) kost Euro 60,-- (vergoeding is niet mogelijk). Je bent dan de hele workshop aanwezig en je kunt je ook beschikbaar stellen als representant bij andere vraagstellers. 

Als je een vraag hebt ingebracht mag je op een andere datum gratis meedoen als representant

Als deelnemer/beschikbare representant betaal je Euro 10,--

Bovenstaande bedragen zijn inclusief koffie/thee en wat lekkers.

Eén op één (tafel)opstelling

Voor als je een groep (nog spannend vind). Je kunt dan bij mij in de praktijk komen voor een systemisch consult (klik op de link voor meer informatie).

Maak zichtbaar wat gezien wil worden

De basis van je leven wordt gevormd door de familie waarbinnen je geboren bent. Je familie en je voorouders spelen een belangrijke rol in hoe je met jezelf omgaat. Ook je vaderland en de tradities waarin je bent opgevoed laten hun stempel achter.

Je familie van herkomst is het belangrijkste systeem waar jij deel van uitmaakt. Of je dat nu wil of niet, de (on)zichtbare banden zijn altijd aanwezig. Voor een groot deel vormen de banden met de mensen om je heen jouw leven tot wie je bent. Dit alles gebeurt zonder dat zij zich hier bewust van zijn en zonder dat jij je hier bewust van bent.

Ook gebeurtenissen van vele generaties terug kunnen, meestal volledig onbewust, in je familie en in jou doorwerken. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: misbruik, adoptie, echtscheiding, oorlog, abortus, emigratie, misbruik, ziektes, vroegtijdig overlijden, familie geheimen. Hierdoor kunnen patronen ontstaan die de leden van je familie beïnvloeden.

Je kunt door de familiegebeurtenissen misschien het gevoel krijgen afgedwaald te zijn van je eigen innerlijke kern, het gevoel hebben dat je de bewegingen van je ziel niet meer goed kunt ervaren. Een hoogsensitief mens kan zich hierdoor erg onbegrepen voelen. Je kunt het gevoel krijgen dat je niet echt een plek in de wereld hebt gevonden. Als dit bij jou speelt is een familieopstelling een helpende factor.

Een familieopstelling geeft weer hoe jij verbonden bent (geweest) met de mensen uit jouw leven. Of hoe jij nog verbonden kunt zijn met de mensen uit je systeem die al overleden zijn, de voorouders die op hun beurt weer een rol hebben gespeeld in het leven van jouw ouders. Er kunnen patronen zichtbaar worden gemaakt die vaak al vele jaren doorgegeven zijn van generatie op generatie.

Een opstelling kan laten zien hoe het komt dat je ergens vastloopt. Een opstelling kan ook laten zien waar je krachten en talenten liggen. Je ontdekt hoe het komt dat je steeds tegen dezelfde problemen aanloopt.

Trauma en opstellingen

Een trauma ontstaat omdat je een heftige situatie niet goed kunt verwerken. Sommige diepe trauma’s worden veroorzaakt door problemen die van generatie op generatie worden voortgezet.

Door een trauma deelt de ziel in drie delen: een getraumatiseerd deel, een overlevingsdeel en een gezond deel.

Het getraumatiseerde deel (het gekwetste of gewonde deel) staat stil in de tijd waarin het trauma plaats vond. Hierdoor wordt de pijn van het trauma steeds opnieuw ervaren. 

Het overlevingsdeel blijft net zo lang in stand tot het trauma is geïntegreerd. Dit is het deel dat zorgt voor ontkenning en verdringing van het trauma, en is hard nodig om te kunnen overleven. 

Er is ook een gezond deel van je ziel, hierdoor kan je de gewone dagelijkse bezigheden doen. Dit gezonde deel is bereid om naar het trauma te kijken, bereid om te kijken wat er is gebeurt en het ook aan te gaan. 

Tijdens een opstelling is het mogelijk dat deze drie delen weer één worden of dat er beweging vanuit de ziel naar verbinding mogelijk is gemaakt.

Rouw en verlies

Tijdens een opstelling kan je werken aan je gevoelens van rouw en verlies. Je bent misschien nog in de rouw over een dierbare die is overleden. Op een mooie en liefdevolle manier kan je weer even in contact komen met de overledene.

Verlangen en opstellingen

Soms kan je een verlangen voelen diep van binnen, een wens vanuit je ziel. In een opstelling kan dit verlangen tot uiting komen en kan worden onderzocht wat er aan ten grondslag licht.

Hoogsensitief - HSP

Familieopstellingen en systemische coaching zijn ook zeer geschikt voor hoogsensitieve / hooggevoelige mensen.