Meteen naar reacties

Heb je het verlangen om iets achter je te laten? Wil je iets heel nieuws beginnen? Wil je weten hoe je bij je innerlijke kracht kan komen?

Lees dan verder over Phoenix vuurvogel en de draak en voel je gesterkt worden in het aangaan van jouw vernieuwing en het (her)vinden van jouw innerlijke kracht.

Symbool innerlijke kracht

Het symbool van de Phoenix is een vogel die herrijst uit as of vuur en hierdoor een geheel nieuw leven begint.

Het nieuwe jaar dat voor jou vernieuwend mag zijn, het oude jaar dat achter je blijft liggen. Op veel plekken wordt het oude jaar met vuurwerk afgesloten en wordt het nieuwe jaar verwelkomd. Net zoals Phoenix zijn oude leven afsluit met vuur en het nieuwe leven inademt met het vuur.

Phoenix staat symbool voor overleving en onsterfelijkheid. Volgens sommige verhalen bouwt hij elke vijfhonderd jaar een nest van kruiden en steekt dat vervolgens in brand, uit de as komt een nieuwe Phoenix tevoorschijn, jong stralend en krachtig. Andere verhalen zeggen dat hij zich na honderd jaar vernieuwd, soms wordt er zelfs verteld dat hij elk jaar een nieuw leven begint.

Dankzij het vuur staat Phoenix in verbinding met de zon, met kracht, met groei en transformatie.

Verhaal en mythe

Verhalen die eindigen als mythe, hebben vaak een oorsprong die heel ver terug gaat. Ongeveer 10.000 jaar geleden was er op de aarde een grote komeetinslag. Uit onderzoek is gebleken dat deze komeet in zeven hoofdfragmenten uiteen is gevallen. Je kunt je misschien voorstellen dat dit voor de mensen die in deze tijd de aarde bevolkten een ongelooflijke ervaring was. Een beleving waar ze geen verklaring voor hadden, anders dan dat de goden dit hadden veroorzaakt. Ze hebben hier een heel eigen verhaal bij gemaakt, een verhaal dat voor deze mensen heel logisch en waar was. Omdat deze mensen nog dicht bij de natuur en bij zichzelf stonden, is het verhaal erg symbolisch geworden. De symboliek die voor hun heel natuurlijk was en die zij als voedend ervoeren voor de ziel.

Omdat het zo’n grote inslag was, die in de hele wereld werd gezien en beleefd is hij in veel mythische verhalen terug te vinden. Ook het getal zeven wordt in deze verhalen vaak vermeld. Een van deze mythen is van de Chinese draak, die vaak wordt afgebeeld als een hoofddraak (de kop van de komeet) met een aantal zonnen. Ook wordt hij wel afgebeeld als vlammende vuurbollen: de komeet en zijn fragmenten.
De Chinese draak wordt ook vaak afgebeeld met een vogel bij zich: Phoenix, vuurvogel.

Kracht van de mensheid

Ook staat Phoenix symbolisch voor alles wat de mensheid kan doorstaan. De mensheid in de oudheid, de mensheid die het verhaal van Phoenix als een les van de goden zag. Deze mensen wisten:

“Wat er ook gebeurt, je kan er weer bovenop komen. Als mens heb je een grote veerkracht en je kan altijd iets achter je laten. Je neemt het goede met je mee en begint opnieuw .”

Deze mensen, die onze voorouders zijn, hadden een grote wijsheid. Een wijsheid die diep in hun innerlijke verborgen zat. Een wijsheid die ze het vermogen gaf om uit de tekenen van de natuur hun kracht te halen.

Om iets nieuws te beginnen, is het soms nodig om iets drastisch achter je te laten. Net zoals een bekend spreekwoord zegt: “Je schepen achter je verbranden”. Frappant toch dat dit gezegde ook met vuur te maken heeft.

Als je de moed hebt om echt de transformatie aan te gaan, komt er net als bij de Phoenix een hele nieuwe jij tevoorschijn. Deze moed vind je in je eigen innerlijk wijsheid, net zoals die hele verre voorouders het hebben gevonden, lang voordat jij geboren was.


Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageer op deze blog

maandag 30 januari 2023 13:35
199 Woorden over