1000x180_25.jpg

Wat is spiritueel zijnTranspersoonlijk en spiritualiteit

Transpersoonlijk

Bij transpersoonlijk speelt plaats en tijd geen rol, het is datgene wat verder reikt dan het persoonlijke, wat het persoonlijke te boven gaat.

Transpersoonlijk is de neutrale ruimte waarin spiritualiteit zich afspeelt. Spiritualiteit is zo veelomvattend, dat het voor een ieder een andere betekenis kan hebben.

Wat is spiritualiteit voor mij?

spirituele levenswijzeVoor mij is het een groei op mijn levenspad, mezelf helemaal mogen ontdekken. Een groei naar de volledige verbinding met mijn bestemming en ziel. Het is het ontwikkelen van mijn talenten. Spiritueel leven is voor mij uitgaan van de gedachte dat alle mensen uit dezelfde Bron komen. Hierdoor zijn alle mensen gelijkwaardig.

Ieder mens komt op de aarde om iets te leren en om een bijdrage te leveren aan het grote Al Wat Is. Onze bijdrage aan de Universele Bron is om het bewustzijn van Liefde te vergroten. De ultieme uitdrukking van Liefde is je verbinden met je bestemming.

Met een spirituele levenswijze werk je aan het aanvaarden van jezelf en aan het aanvaarden van de ander. Met een spirituele levenswijze ga je jezelf zien als onderdeel van iets dat veel groter is dan jezelf.

Zelfontwikkeling

Door spiritueel te leven ben je bezig met persoonlijke groei en ontwikkeling. Je gaat steeds meer worden wie je in wezen bent, je maakt een prachtige ontdekkingsreis in jezelf. De ziel in je verlangt ernaar om haar eigen weg te volgen, haar eigen doel te realiseren. Dit tot uiting mogen brengen is voor mij bezig zijn met spiritualiteit.

Door aandacht te geven aan je pijnpunten, verkregen uit het verleden, door aandacht te geven aan de belemmeringen die je tegenkomt in je leven, door inzichten te krijgen in jezelf, ga je steeds helderder waarnemen. Dat is de weg naar zelfontwikkeling het vrij worden van belemmeringen die je nog in de weg staan om geheel jezelf te mogen zijn. Pas als je jezelf helder kunt waarnemen, jezelf helder kunt zien, kan je ook helder naar een ander kijken.

tarotwereld

Paranormaal

Paranormaal is een vermogen dat in potentie aanwezig is en dat je verder kunt ontwikkelen. Natuurlijk kan je met het ontwikkelen van paranormale vermogens ook een groei doormaken op je spirituele pad.

Talent of gave?

Elk mens heeft paranormale vermogens, elk mens heeft wel eens een paranormale ervaring of maakt iets mee wat hij of zij op dat moment niet kan verklaren. Vaak wordt er gesproken over het hebben van een gave of paranormaal begaafd zijn. Ik spreek liever over het hebben van een talent voor iets, ook voor het paranormale. Paranormale vermogens zijn niet te onderscheiden van andere vermogens, zo kan elk mens schilderen maar niet ieder mens heeft het in zich om een Picasso of Rubens te worden.

Spiritualiteit is voor mij het grote geheel, waarvan het paranormale een onderdeel kan zijn. Spiritualiteit gaat voor mij verder, waar het paranormale een grens heeft is het spirituele oneindig groot, waarbij het transpersoonlijke de neutrale ruimte is waarin het zich afspeelt.

Buitenzintuiglijke waarneming

Paranormale waarnemingen kan je ook buitenzintuiglijke waarnemingen noemen. Sommige mensen hebben dit talent al vanaf de geboorte meegekregen. Anderen krijgen op latere leeftijd ermee te maken. Soms kan een buitenzintuiglijke waarneming het leven van een mens compleet veranderen.

Je paranormale vermogens kan je ontwikkelen met het leren luisteren naar je intuïtie. Je vermogens kunnen worden vergroot als je leert om eerst goed naar jezelf te kijken en te luisteren en dan pas naar de ander. Als je herkent wat je eigen emoties zijn, wat je eigen gevoelens zijn hoe je je eigen lichaam ervaart, kan je zonder belemmeringen en zuiver naar een ander kijken.

Waar denk jij aan bij het woordje paranormaal? Misschien denk je aan het voorspellen van de toekomst, of aan iemand die alles weet en je kan vertellen hoe je invulling aan je leven dient te geven. Is het niet beter om zelf je toekomst te bepalen om zelf de regie over je leven in hand te hebben! Ik kan je hierbij ondersteunen.

Ook vind je op mijn website informatie over de cursussen en de workshop die ik geef. Mocht je interesse hebben in een speciale cursus voor jouw groei en ontwikkeling, neem dan contact met mij op. Ik kan kijken of die cursus in kan plannen.

Hoe dichter je bij jezelf komt, hoe meer je intuïtie zich ontwikkeld.